ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 287
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านควนเสม็ด สพป. สงขลา เขต 3 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบ้านส้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดห้วยกรวด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทอนตรน สพป. พัทลุง เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดกาญจนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 90 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง สพป. สงขลา เขต 2 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยเสียด สพป. กระบี่ 89 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านท่าเรือ สพป. ปัตตานี เขต 2 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านสำนักใหม่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 88 ทอง 8  
10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 สพป. ชุมพร เขต 1 88 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านนาพญา สพป. สตูล 87 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านพร่อน สพป. ยะลา เขต 1 86 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ สพป. พัทลุง เขต 1 85 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านลานนา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 84 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านกลูบี สพป. นราธิวาส เขต 2 83 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านบางหิน สพป. ระนอง 82 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านบางมรวน สพป. พังงา 81 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านกู้กู สพป. ภูเก็ต 79 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดประตูเขียน สพป. สงขลา เขต 1 78 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดไทรทอง สพป. ตรัง เขต 1 77 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 76 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านเจาะปันตัง สพป. ยะลา เขต 2 75 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านวังเต่า สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 74 เงิน 23  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน