ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 284
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 93.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหาร สพป. สงขลา เขต 2 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่ามะปริง สพป. ชุมพร เขต 1 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 91.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" สพป. ภูเก็ต 89.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 88.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดมุขธารา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 84.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน สพป. สตูล 82.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดธรรมาราม สพป. ตรัง เขต 1 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 81.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) สพป. กระบี่ 81.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง สพป. นราธิวาส เขต 3 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านควนประกอบ สพป. พัทลุง เขต 2 79 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง สพป. ตรัง เขต 2 78.33 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านบางหิน สพป. ระนอง 78 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านไสส้าน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 75.33 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านป่าโอน สพป. สงขลา เขต 3 74.33 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านบางหลาม สพป. พังงา 74 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก สพป. สงขลา เขต 1 73.67 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดร่มเมือง สพป. พัทลุง เขต 1 65.67 ทองแดง 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน