ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 282
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเขาปูน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 88.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ สพป. ตรัง เขต 1 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ สพป. ยะลา เขต 1 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดควนส้าน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 74.66 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านนาเกลือ สพป. ตรัง เขต 2 72.33 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดทะเลน้อย สพป. พัทลุง เขต 1 72 เงิน 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน