ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 280
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 95.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์) สพป. พัทลุง เขต 2 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบางคอย สพป. ชุมพร เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. สงขลา เขต 2 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ สพป. กระบี่ 80.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านฉลอง สพป. ภูเก็ต 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านสะบารัง สพป. ปัตตานี เขต 1 75.67 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านบางกลาง สพป. ระนอง 72.67 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน