ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 028
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนธิดาแม่พระ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านฉลุง สพป. สงขลา เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก สพป. นราธิวาส เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 1 90 ทอง 4  
6 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนสังข์ทองวิทยา สพป. กระบี่ 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง สพป. สงขลา เขต 3 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านวังพระเคียน สพป. สตูล 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านแขนท้าว สพป. ปัตตานี เขต 2 80 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านควนหมอทอง สพป. พัทลุง เขต 2 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านบ่อพระ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 74 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองหมอ สพป. ตรัง เขต 2 74 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านเตาปูน(ธนาคารกรุงเทพ16) สพป. ยะลา เขต 2 74 เงิน 13  
16 โรงเรียนบูรณะรำลึก สพป. ตรัง เขต 1 73 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านภูเขาทอง สพป. ระนอง 73 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านริแง สพป. นราธิวาส เขต 3 73 เงิน 16  
19 โรงเรียนบ้านในหยง สพป. พังงา 72 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดทะเลน้อย สพป. พัทลุง เขต 1 72 เงิน 19  
21 โรงเรียนวัดแดง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 72 เงิน 19  
22 โรงเรียนเจริญวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 71 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ) สพป. ปัตตานี เขต 1 70 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านโตะบาลา สพป. ปัตตานี เขต 3 70 เงิน 23  
25 โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ สพป. ชุมพร เขต 1 67 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนปทุมานุกูล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 66 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง (สิทธิพันธ์อนุกูล) สพป. ยะลา เขต 1 65 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) สพป. ยะลา เขต 3 65 ทองแดง 27  
29 โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) สพป. สงขลา เขต 1 64 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนวัดประสาทนิกร สพป. ชุมพร เขต 2 62 ทองแดง 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน