ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 277
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบางแฟบ สพป. สงขลา เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดท่าสำเภาใต้ สพป. พัทลุง เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก 2 สพป. กระบี่ 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านทางงอ สพป. สตูล 93.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านน้ำฉา สพป. ชุมพร เขต 2 92.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระ สพป. พัทลุง เขต 2 92.33 ทอง 5  
7 โรงเรียนวัดชะแล้ สพป. สงขลา เขต 1 88.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดวังไทร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดไทรทอง สพป. ตรัง เขต 1 86.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านบ่อทอง สพป. สงขลา เขต 3 84.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนเมืองพังงา สพป. พังงา 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านชายคลอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 81.67 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดคันธมาลี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 81 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านเขาฝาชี สพป. ระนอง 79 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 79 เงิน 14  
16 โรงเรียนบ้านปลายสาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 78 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 77.67 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านสะเอะใน สพป. ยะลา เขต 1 76 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ สพป. ตรัง เขต 2 74.33 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดมุขธารา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 74.33 เงิน 19  
21 โรงเรียนบ้านเกาะตา สพป. ปัตตานี เขต 2 74 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านบาตาปาเซ สพป. นราธิวาส เขต 3 73.33 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" สพป. ภูเก็ต 73.33 เงิน 22  
24 โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น สพป. ชุมพร เขต 1 72.67 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านปะลุกา สพป. นราธิวาส เขต 2 72.33 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านบือแนปีแย สพป. นราธิวาส เขต 1 70.67 เงิน 26  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน