ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 276
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านธารทิพย์ สพป. ยะลา เขต 2 91.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบือยอง สพป. ยะลา เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านยานิง สพป. นราธิวาส เขต 3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านปลายละหาน สพป. สงขลา เขต 2 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบางหยด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 79.67 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดวังฆ้อง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านทุ่งสะโบ๊ะ สพป. สตูล 78.67 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า สพป. พัทลุง เขต 2 78.33 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านเกาะพลวย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านลุโบะปาเระ สพป. นราธิวาส เขต 1 76.67 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดบ้านตาล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 76.33 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดประสาทนิกร สพป. ชุมพร เขต 2 75.33 เงิน 13  
14 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา สพป. สงขลา เขต 3 72.33 เงิน 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน