ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 275
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดเขาแก้ว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 95.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบางหลาม สพป. พังงา 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกาลิซา สพป. นราธิวาส เขต 3 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคลองแงะ สพป. สงขลา เขต 3 80.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านในปง สพป. ตรัง เขต 2 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ สพป. สงขลา เขต 2 79.67 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดกะเปียด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 76.33 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านควนสตอ สพป. สตูล 63.67 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลดรุณรัตน์ สพป. ชุมพร เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน