ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 271
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านควนต่อ สพป. กระบี่ 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเขาปู่ สพป. พัทลุง เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาล1(ถนนภูผาภักดี) สพป. นราธิวาส เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดน้อมถวาย สพป. ชุมพร เขต 1 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคลองเต็ง สพป. ตรัง เขต 1 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ สพป. สงขลา เขต 1 84 ทอง 7  
9 โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านส้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน สพป. สงขลา เขต 3 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านบางฉาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 78 เงิน 11  
13 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 77 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดแตระ (ปาลานุเคราะห์) สพป. พัทลุง เขต 2 77 เงิน 13  
15 โรงเรียนคุรุชนพัฒนา สพป. ยะลา เขต 1 74 เงิน 15  
16 โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม สพป. ระนอง 74 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน สพป. สตูล 73 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง สพป. ยะลา เขต 3 72 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านบางเหรียง สพป. สงขลา เขต 2 71 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านบาละ สพป. ยะลา เขต 2 71 เงิน 19  
21 โรงเรียนบ้านกูวา สพป. นราธิวาส เขต 2 68 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง สพป. ปัตตานี เขต 3 67 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านในเหมือง สพป. ชุมพร เขต 2 67 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ สพป. ตรัง เขต 2 66 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านกาลิซา สพป. นราธิวาส เขต 3 65 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนวัดบางไทร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 64 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านบูดี สพป. ปัตตานี เขต 1 63 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ สพป. ภูเก็ต 62 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนเทศบาลตำบลบางเตย สพป. พังงา 60 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148 สพป. ปัตตานี เขต 2 55 เข้าร่วม 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน