ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 027
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองจูด สพป. กระบี่ 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา สพป. สตูล 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านไสใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 84 ทอง 5  
7 โรงเรียนวัดแตระ (ปาลานุเคราะห์) สพป. พัทลุง เขต 2 84 ทอง 5  
8 โรงเรียนบ้านวังกว้าง สพป. ปัตตานี เขต 2 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ สพป. ปัตตานี เขต 1 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ) สพป. ระนอง 81 ทอง 9  
11 โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม สพป. พังงา 80 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านไร่พญา สพป. นราธิวาส เขต 1 80 ทอง 11  
14 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป. สงขลา เขต 3 80 ทอง 11  
15 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง สพป. ภูเก็ต 78 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านสากอ สพป. นราธิวาส เขต 2 78 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านเยาะ สพป. ยะลา เขต 3 78 เงิน 15  
18 โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม สพป. ตรัง เขต 2 78 เงิน 15  
19 โรงเรียนบ้านงาช้าง สพป. ชุมพร เขต 1 77 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านหลักเขต สพป. ยะลา เขต 2 77 เงิน 19  
21 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77 เงิน 19  
22 โรงเรียนบ้านมาบบัว สพป. สงขลา เขต 1 76 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านวังยวน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 76 เงิน 22  
24 โรงเรียนวัดรังสิตาวาส สพป. ยะลา เขต 1 76 เงิน 22  
25 โรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์ สพป. ตรัง เขต 1 72 เงิน 25  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน