ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 269
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปันจอร์ สพป. สตูล 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทวดทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดตะแพน สพป. พัทลุง เขต 1 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม สพป. กระบี่ 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านยะหา สพป. ยะลา เขต 2 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดรัตนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านคลองบอน สพป. พังงา 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลสงขลา สพป. สงขลา เขต 1 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ สพป. ภูเก็ต 82 ทอง 12  
13 โรงเรียนปัญญาวิทย์ สพป. ตรัง เขต 1 81 ทอง 13  
14 โรงเรียนหมิงซิน สพป. ระนอง 80 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านประจัน สพป. ปัตตานี เขต 2 79 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านโต สพป. ยะลา เขต 3 78.50 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านบาโด สพป. ยะลา เขต 1 78 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านวังหิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 77.50 เงิน 18  
19 โรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วง สพป. ปัตตานี เขต 1 77 เงิน 19  
20 โรงเรียนวิเศษกาญจน์ สพป. ตรัง เขต 2 76.50 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 76 เงิน 21  
22 โรงเรียนเทศบาล6(ถนนโคกเคียน) สพป. นราธิวาส เขต 1 75 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง สพป. สงขลา เขต 2 74 เงิน 23  
24 โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 73 เงิน 24  
25 โรงเรียนวัดยางงาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 72 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านโคกตา สพป. นราธิวาส เขต 2 71 เงิน 26  
27 โรงเรียนวัดโบกขรณี สพป. ปัตตานี เขต 3 70 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร สพป. พัทลุง เขต 2 68 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านมะรือโบออกฯ สพป. นราธิวาส เขต 3 67 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านห้วยทับทอง สพป. ชุมพร เขต 2 66 ทองแดง 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน