ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 268
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดตะแพน สพป. พัทลุง เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน สพป. พัทลุง เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 93 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย สพป. ตรัง เขต 2 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านบางครั่ง สพป. พังงา 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านในเหมือง สพป. ชุมพร เขต 2 89 ทอง 9  
11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11 สพป. สงขลา เขต 1 89 ทอง 9  
12 โรงเรียนวัดตันติการามฯ สพป. นราธิวาส เขต 3 89 ทอง 9  
13 โรงเรียนบ้านคลองดิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 88 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านปาแดรู สพป. ยะลา เขต 2 88 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านห้วยรากไม้ สพป. ชุมพร เขต 1 88 ทอง 13  
16 โรงเรียนวัดท่าทอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 88 ทอง 13  
17 โรงเรียนบ้านควนปริง สพป. ตรัง เขต 1 87 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 86 ทอง 18  
19 โรงเรียนเทศบาล ๑ (อนุบาลอัจฉริยะ) สพป. สงขลา เขต 2 85 ทอง 19  
20 โรงเรียนอนุบาลยะลา สพป. ยะลา เขต 1 84 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านค่าย สพป. ปัตตานี เขต 1 83 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านดูวา สพป. ปัตตานี เขต 2 82 ทอง 22  
23 โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ สพป. กระบี่ 79 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านดาฮง สพป. นราธิวาส เขต 1 78 เงิน 24  
25 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 77 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านปันจอร์ สพป. สตูล 76 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก สพป. นราธิวาส เขต 2 75 เงิน 27  
28 โรงเรียนศรีอรุโณทัย สพป. ระนอง 74 เงิน 28  
29 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) สพป. ยะลา เขต 3 73 เงิน 29  
30 โรงเรียนสามารถดีวิทยา สพป. ปัตตานี เขต 3 69 ทองแดง 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน