ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 026
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 สพป. ชุมพร เขต 2 90.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ สพป. สงขลา เขต 2 81.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกะลูแป สพป. นราธิวาส เขต 1 80.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบางปลาหมอ สพป. ปัตตานี เขต 1 80.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป. ตรัง เขต 2 80.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ สพป. พังงา 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโตะบาลา สพป. ปัตตานี เขต 3 80 ทอง 6  
8 โรงเรียนวัดหาดสูง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 78.80 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดสวนพล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 78.60 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านธารมะลิ สพป. ยะลา เขต 3 78.20 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านดอเฮะ สพป. นราธิวาส เขต 2 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านเบญญา(บุญชอบ สาครินทร์) สพป. ยะลา เขต 1 78 เงิน 11  
13 โรงเรียนบ้านเตาปูน(ธนาคารกรุงเทพ16) สพป. ยะลา เขต 2 77.60 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดบางสวรรค์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 77.20 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา สพป. สตูล 76 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านสามสัก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75.80 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. ตรัง เขต 1 75.80 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านเสม็ดจวน สพป. กระบี่ 75.40 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดกงตาก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 75.40 เงิน 18  
20 โรงเรียนบ้านตุปะ สพป. ปัตตานี เขต 2 75.20 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดควนแพรกหา สพป. พัทลุง เขต 1 75.20 เงิน 20  
22 โรงเรียนบ้านบางมัน สพป. ระนอง 74.20 เงิน 22  
23 โรงเรียนวัดโตนด (เชนวิทยา) สพป. พัทลุง เขต 2 74.20 เงิน 22  
24 โรงเรียนวัดกาโห่ใต้ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 74 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น สพป. ชุมพร เขต 1 72.60 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านไอกรอส สพป. นราธิวาส เขต 3 70.60 เงิน 26  
27 โรงเรียนอบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) สพป. ภูเก็ต 70.40 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านปากดวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 70 เงิน 28  
29 โรงเรียนวัดอ่างทอง สพป. สงขลา เขต 1 67.80 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านเทพา สพป. สงขลา เขต 3 67.60 ทองแดง 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน