ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 251
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒ (บ้านดอนเกลี้ยง) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 32 เข้าร่วม ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน สพป. กระบี่ 8 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสองแพรก สพป. ระนอง 4 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 0 เข้าร่วม  
5 โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) สพป. ตรัง เขต 1 0 เข้าร่วม  
6 โรงเรียนบ้านไทรงาม สพป. สตูล - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน