ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 250
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒ (บ้านดอนเกลี้ยง) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 72 เงิน ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสองแพรก สพป. ระนอง 16 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 10 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 9 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ สพป. พัทลุง เขต 1 8 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านบางหอย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 0 เข้าร่วม  
7 โรงเรียนบ้านไทรงาม สพป. สตูล 0 เข้าร่วม  
8 โรงเรียนวัดปะโอ สพป. สงขลา เขต 1 0 เข้าร่วม  
9 โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป. สงขลา เขต 2 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน