ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 025
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดวิโรจนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" สพป. ภูเก็ต 93.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดสุวรรณาวาส สพป. พังงา 91.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านไสใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 87.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านม่วงงาม สพป. สงขลา เขต 1 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) สพป. ตรัง เขต 1 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 85.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 72.20 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านยานิง สพป. นราธิวาส เขต 3 70.40 เงิน 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ สพป. ชุมพร เขต 1 70.20 เงิน 11  
12 โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 64 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สพป. กระบี่ 62.80 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม สพป. ระนอง 62.20 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ สพป. นราธิวาส เขต 2 62 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนวัดร่มเมือง สพป. พัทลุง เขต 1 62 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล สพป. สตูล 62 ทองแดง 15  
18 โรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) สพป. ตรัง เขต 2 61 ทองแดง 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน