ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 247
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) สพป. ตรัง เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสุโสะ สพป. สงขลา เขต 3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 สพป. นราธิวาส เขต 2 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคลองรอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 30 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านคลองไคร สพป. กระบี่ 20 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านเขาจีน สพป. สตูล 20 เข้าร่วม 5  
7 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว สพป. ระนอง 10 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านบางเทา สพป. ภูเก็ต 10 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) สพป. ชุมพร เขต 1 10 เข้าร่วม 7  
10 โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 0 เข้าร่วม  
11 โรงเรียนบ้านทับใหม่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 0 เข้าร่วม  
12 โรงเรียนบ้านในหุบ สพป. ชุมพร เขต 2 0 เข้าร่วม  
13 โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง สพป. นราธิวาส เขต 3 0 เข้าร่วม  
14 โรงเรียนวัดกลาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 0 เข้าร่วม  
15 โรงเรียนวัดสมหวัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 0 เข้าร่วม  
16 โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ สพป. พัทลุง เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน