ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 243
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) สพป. ตรัง เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบางสวรรค์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกูวา สพป. ยะลา เขต 1 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 92 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ สพป. พัทลุง เขต 1 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านมะปริง สพป. ปัตตานี เขต 1 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดสมอ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดสระโพธิ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 72 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านท่าฉาง สพป. ระนอง 70 เงิน 10  
11 โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว สพป. พัทลุง เขต 2 64 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านน้ำใส สพป. ปัตตานี เขต 2 60 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนวิเชียรชม สพป. สงขลา เขต 1 54 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 54 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนอัลเราะห์มานอนุสรณ์ สพป. นราธิวาส เขต 3 32 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านบางสำโรง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 20 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองจูด สพป. กระบี่ 12 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร สพป. สงขลา เขต 2 4 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 0 เข้าร่วม  
20 โรงเรียนบ้านคลองรอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
21 โรงเรียนบ้านนาเหรี่ยง สพป. ชุมพร เขต 2 0 เข้าร่วม  
22 โรงเรียนบ้านบางตะเภา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 0 เข้าร่วม  
23 โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง สพป. นราธิวาส เขต 2 0 เข้าร่วม  
24 โรงเรียนบ้านบือแต สพป. ปัตตานี เขต 3 0 เข้าร่วม  
25 โรงเรียนบ้านเขาจีน สพป. สตูล 0 เข้าร่วม  
26 โรงเรียนบ้านเจ้าขรัว สพป. พังงา 0 เข้าร่วม  
27 โรงเรียนบ้านแยะ สพป. นราธิวาส เขต 1 0 เข้าร่วม  
28 โรงเรียนวัดไม้ฝาด สพป. ตรัง เขต 2 0 เข้าร่วม  
29 โรงเรียนสามัคคี สพป. ยะลา เขต 2 0 เข้าร่วม  
30 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) สพป. ยะลา เขต 3 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน