ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 242
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ สพป. พัทลุง เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชาวไทยใหม่ (โดม-ทักษิณอนุสรณ์) สพป. พังงา 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดกลาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดวิโรจนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านท่าคลอง สพป. สงขลา เขต 3 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหาร สพป. สงขลา เขต 2 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยโศก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 87 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านไสส้าน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 87 ทอง 6  
9 โรงเรียนวัดมุขธารา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 87 ทอง 6  
10 โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 87 ทอง 6  
11 โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ สพป. ชุมพร เขต 2 86 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก สพป. สงขลา เขต 1 86 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ สพป. สตูล 86 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี สพป. ชุมพร เขต 1 86 ทอง 11  
15 โรงเรียนบ้านยานิง สพป. นราธิวาส เขต 3 85 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดควนเมา สพป. ตรัง เขต 2 85 ทอง 15  
17 โรงเรียนเขาพระทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 85 ทอง 15  
18 โรงเรียนบ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) สพป. กระบี่ 84 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านโต สพป. ยะลา เขต 3 84 ทอง 18  
20 โรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ สพป. ตรัง เขต 1 84 ทอง 18  
21 โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ สพป. นราธิวาส เขต 1 81 ทอง 21  
22 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง สพป. ภูเก็ต 80 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านสองแพรก สพป. ระนอง 80 ทอง 22  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน