ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 240
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า สพป. พัทลุง เขต 2 95.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ สพป. สงขลา เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบูเกะตา สพป. นราธิวาส เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ สพป. ตรัง เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านบางฉาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ สพป. ชุมพร เขต 1 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 89.66 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 88.66 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านกาลิซา สพป. นราธิวาส เขต 3 87.66 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ สพป. ยะลา เขต 1 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านทอนวังปราง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 77.33 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านปากเชียร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 76.33 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน