ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 024
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนแหลมทองวิทยา สพป. นราธิวาส เขต 3 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนปทุมานุกูล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง สพป. สงขลา เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดบ้านส้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนศรีอรุโณทัย สพป. ระนอง 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนเกาะสิเหร่ สพป. ภูเก็ต 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโคกหาร สพป. กระบี่ 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านยะบะ (อุปการวิทยา) สพป. นราธิวาส เขต 1 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ สพป. ตรัง เขต 1 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดป่าตอ สพป. พัทลุง เขต 1 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 78 เงิน 11  
13 โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล สพป. สตูล 78 เงิน 11  
14 โรงเรียนบ้านเขาแงน สพป. ชุมพร เขต 2 77 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านโคกนิบง สพป. ปัตตานี เขต 3 76 เงิน 15  
16 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 76 เงิน 15  
17 โรงเรียนกลับเพชรศึกษา สพป. สงขลา เขต 1 74 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 74 เงิน 17  
19 โรงเรียนศรีพัฒนาราม สพป. ยะลา เขต 1 73 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านไสตอ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 71 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก สพป. นราธิวาส เขต 2 70 เงิน 21  
22 โรงเรียนวิเศษกาญจน์ สพป. ตรัง เขต 2 70 เงิน 21  
23 โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี สพป. ยะลา เขต 2 68 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านแพร้ว สพป. สงขลา เขต 3 65 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านโต สพป. ยะลา เขต 3 65 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 63 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนอนุบาลป่าบอน สพป. พัทลุง เขต 2 63 ทองแดง 27  
29 โรงเรียนบ้านลางสาด สพป. ปัตตานี เขต 2 61 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า สพป. พังงา 61 ทองแดง 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน