ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 239
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยโศก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทรายแก้ว สพป. ยะลา เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านลางสาด สพป. ปัตตานี เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านยานิง สพป. นราธิวาส เขต 3 94.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาเกลือ สพป. ตรัง เขต 2 93.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสะบารัง สพป. ปัตตานี เขต 1 92.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านตูแตหรำ สพป. สตูล 91.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านไร่ (ตระเวนชายแดนอนุสรณ์) สพป. สงขลา เขต 3 90.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ สพป. ยะลา เขต 1 89.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนอิสลามบำรุง สพป. นราธิวาส เขต 2 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านกาเยาะมาตี สพป. นราธิวาส เขต 1 87 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดเขาวงก์ สพป. พัทลุง เขต 2 85.66 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านบางเทา สพป. ภูเก็ต 84.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม สพป. กระบี่ 83.33 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดประดิษฐาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 81.33 ทอง 16  
17 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) สพป. ชุมพร เขต 1 78.66 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 77.66 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดหน้าสตน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 77 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดสาริการาม สพป. ตรัง เขต 1 75.33 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198 สพป. สงขลา เขต 2 74 เงิน 21  
22 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 54 (วัดไสเสียด) สพป. พังงา 73 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านน้ำดำ สพป. ปัตตานี เขต 3 72 เงิน 23  
24 โรงเรียนวัดวิเวการาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 71 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านนา สพป. ระนอง 70 เงิน 25  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน