ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 237
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) สพป. ยะลา เขต 3 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาเกลือ สพป. ตรัง เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนาสาร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาแซะ สพป. ชุมพร เขต 1 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านป่าโอน สพป. สงขลา เขต 3 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 สพป. นราธิวาส เขต 1 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดสระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 72 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 69 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านม่วงงาม สพป. สงขลา เขต 1 67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวัดมุขธารา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 65 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนวัดทะเลน้อย สพป. พัทลุง เขต 1 64 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ สพป. ตรัง เขต 1 62 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านห้วยชัน สพป. ชุมพร เขต 2 60 ทองแดง 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน