ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 236
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่าเรือ สพป. ปัตตานี เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดชยาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดพระเลียบ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 สพป. นราธิวาส เขต 1 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทองหลาง สพป. ระนอง 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาเกลือ สพป. ตรัง เขต 2 88 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านลางา สพป. สงขลา เขต 3 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโคกชะแง้ สพป. ตรัง เขต 1 87 ทอง 7  
9 โรงเรียนวัดเขาแก้ว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 87 ทอง 7  
10 โรงเรียนวัดเขาป้าเจ้ สพป. พัทลุง เขต 1 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านปาเต๊ะ สพป. สตูล 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านห้วยหาร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 85 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านแม่ขรี (สวิงประชาสรรค์) สพป. พัทลุง เขต 2 85 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านห้วยตอ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 83 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดมุขธารา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 83 ทอง 14  
16 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) สพป. ชุมพร เขต 1 83 ทอง 14  
17 โรงเรียนบ้านบ่อปลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 82 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม สพป. สงขลา เขต 1 82 ทอง 17  
19 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ สพป. สงขลา เขต 2 80 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านคลองกก สพป. ชุมพร เขต 2 78 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านบูเกะตา สพป. นราธิวาส เขต 2 72 เงิน 21  
22 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง สพป. ภูเก็ต - -  
23 โรงเรียนบ้านบางด้ง สพป. พังงา - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน