ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 023
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดเขาโร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 93.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย สพป. ปัตตานี เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบางคราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 92.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเมืองปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) สพป. ตรัง เขต 2 91.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง สพป. สงขลา เขต 2 91.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 91.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 90.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านวังพระเคียน สพป. สตูล 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง สพป. ยะลา เขต 2 88.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านไสกุน สพป. พัทลุง เขต 1 87.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านช่องช้าง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 87 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 86.80 ทอง 14  
15 โรงเรียนเมืองพังงา สพป. พังงา 86.80 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ สพป. สงขลา เขต 3 86.60 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง สพป. ยะลา เขต 3 86.60 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านโลทู สพป. ปัตตานี เขต 3 85.60 ทอง 18  
19 โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง สพป. ภูเก็ต 85 ทอง 19  
20 โรงเรียนชุมชนประชานิคม สพป. ชุมพร เขต 1 84.90 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านหินช้าง สพป. ระนอง 84.90 ทอง 20  
22 โรงเรียนวัดปลายสระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 84.40 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านควนแดง สพป. กระบี่ 84.30 ทอง 23  
24 โรงเรียนวัดโคกโก สพป. นราธิวาส เขต 1 84.30 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านลาแล สพป. นราธิวาส เขต 2 84 ทอง 25  
26 โรงเรียนวัดแตระ (ปาลานุเคราะห์) สพป. พัทลุง เขต 2 83.80 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านจะแนะ สพป. นราธิวาส เขต 3 83.40 ทอง 27  
28 โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ สพป. สงขลา เขต 1 82.60 ทอง 28  
29 โรงเรียนวัดควนสีนวล สพป. ตรัง เขต 1 82 ทอง 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน