ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 226
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป. พังงา 93.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบางคราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านควนตานี สพป. สงขลา เขต 3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกำพวน สพป. ระนอง 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 88 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต สพป. ยะลา เขต 3 87.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านตะโละใส สพป. สตูล 86.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดสวนพล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 86.67 ทอง 7  
9 โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนเมืองปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 86 ทอง 9  
11 โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ สพป. ยะลา เขต 2 85.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนนาสาร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 85 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านทอนตรน สพป. พัทลุง เขต 2 85 ทอง 12  
14 โรงเรียนประชานิคม 2 สพป. ชุมพร เขต 1 85 ทอง 12  
15 โรงเรียนบ้านไสกุน สพป. พัทลุง เขต 1 84.67 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดบางใบไม้ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 84.33 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านปราบราษฎร์อุทิศ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 84 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านบลูกาฮีเล สพป. นราธิวาส เขต 1 83.67 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านคลองหิน สพป. กระบี่ 83.33 ทอง 19  
20 โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) สพป. ภูเก็ต 83.33 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 สพป. นราธิวาส เขต 2 83 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านดวด สพป. ชุมพร เขต 2 82.67 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านโคกชะแง้ สพป. ตรัง เขต 1 80.67 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ สพป. ตรัง เขต 2 80 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านบาตาปาเซ สพป. นราธิวาส เขต 3 80 ทอง 24  
26 โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร สพป. สงขลา เขต 2 79 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านโฉลง สพป. ยะลา เขต 1 78.67 เงิน 27  
28 โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน สพป. สงขลา เขต 1 78.67 เงิน 27  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน