ผลการแข่งขัน เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 213
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร) สพป. พัทลุง เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกาลันยีตัน สพป. สตูล 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแพร้ว สพป. สงขลา เขต 3 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบางราพา สพป. ปัตตานี เขต 1 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนานิน สพป. ตรัง เขต 1 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก สพป. นราธิวาส เขต 2 89 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านควนสูง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ สพป. สงขลา เขต 1 88 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา) สพป. พังงา 87 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านแม่ขรี (สวิงประชาสรรค์) สพป. พัทลุง เขต 2 87 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านควนพญา สพป. ตรัง เขต 2 86 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น สพป. ชุมพร เขต 1 85 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านคลองสระ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 84 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านคลองต่อ สพป. สงขลา เขต 2 82 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง สพป. ยะลา เขต 2 80 ทอง 17  
18 โรงเรียนชุมชนบ้านปาแดปาลัส สพป. ปัตตานี เขต 3 79 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 78 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านกู้กู สพป. ภูเก็ต 77 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านพร่อน สพป. ยะลา เขต 1 75 เงิน 21  
22 โรงเรียนวัดประสาทนิกร สพป. ชุมพร เขต 2 74 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านบาโงสะโต สพป. นราธิวาส เขต 3 73 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ สพป. นราธิวาส เขต 1 73 เงิน 23  
25 โรงเรียนบ้านเขาฝาก สพป. กระบี่ 72 เงิน 25  
26 โรงเรียนวัดมุขธารา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 72 เงิน 25  
27 โรงเรียนบ้านเขาฝ้าย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 71 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านราชกรูด สพป. ระนอง 70 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านลางสาด สพป. ปัตตานี เขต 2 67 ทองแดง 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน