ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 021
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวิเศษกาญจน์ สพป. ตรัง เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) สพป. ตรัง เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป. พังงา 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) สพป. สตูล 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) สพป. ยะลา เขต 3 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลยะรัง สพป. ปัตตานี เขต 2 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 80.50 ทอง 10  
11 โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 80 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านทอนตรน สพป. พัทลุง เขต 2 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านแพร้ว สพป. สงขลา เขต 3 77 เงิน 13  
14 โรงเรียนกลับเพชรศึกษา สพป. สงขลา เขต 1 76 เงิน 14  
15 โรงเรียนจอย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 75.50 เงิน 15  
16 โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 75 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก สพป. นราธิวาส เขต 2 72 เงิน 17  
18 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป. กระบี่ 71 เงิน 18  
19 โรงเรียนเพียงหลวง ๑๕ (บ้านรังแตน)ฯ สพป. ระนอง 71 เงิน 18  
20 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 70 เงิน 20  
21 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 67 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านบาโงยซิแน สพป. ยะลา เขต 2 66 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนท่าศาลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 65.50 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ สพป. นราธิวาส เขต 1 65 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนนาสาร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 64 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง สพป. ภูเก็ต 63.50 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านบีติง สพป. ปัตตานี เขต 3 63 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านมะรือโบออกฯ สพป. นราธิวาส เขต 3 62 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านโกตาบารู สพป. ยะลา เขต 1 60 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป. สงขลา เขต 2 60 ทองแดง 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน