ผลการแข่งขัน เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 209
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโคกสัก สพป. พัทลุง เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 90.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านไสยาสน์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 87.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคลองเคียน สพป. พังงา 84.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบลูกาสนอ สพป. นราธิวาส เขต 1 82.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดวด สพป. ชุมพร เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน