ผลการแข่งขัน เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 208
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านลางา สพป. สงขลา เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยลึก สพป. ตรัง เขต 1 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านลาหงา สพป. สตูล 84.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านไสยาสน์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 82.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดบางศาลา สพป. สงขลา เขต 2 80.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านรามัน สพป. ยะลา เขต 1 77.33 เงิน 7  
8 โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ สพป. ชุมพร เขต 2 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านท่าเรือ สพป. ปัตตานี เขต 2 74.67 เงิน 9  
10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 73 เงิน 10  
11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 67.33 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนวัดเขาวิเศษ สพป. ตรัง เขต 2 64.33 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านลุโบะปาเระ สพป. นราธิวาส เขต 1 63 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านบางกลาง สพป. ระนอง 60.67 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านทุ่งคา สพป. กระบี่ - -  
16 โรงเรียนวัดบางพา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 - -  
17 โรงเรียนวัดบางลึก สพป. ชุมพร เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน