ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 020
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหัวถนน สพป. ชุมพร เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) สพป. สตูล 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา สพป. ตรัง เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ สพป. สงขลา เขต 2 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ สพป. พัทลุง เขต 1 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดสมุหเขตตาราม สพป. ชุมพร เขต 2 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านขอนหาด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนมิตรภาพที่ 31 (วัดทุ่งหวัง) สพป. ตรัง เขต 1 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านแพร้ว สพป. สงขลา เขต 3 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก สพป. นราธิวาส เขต 2 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านสิเดะ สพป. ปัตตานี เขต 2 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนอนุบาลยะลา สพป. ยะลา เขต 1 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนสังข์ทองวิทยา สพป. กระบี่ 73 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดแจ้ง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 72.50 เงิน 14  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ สพป. ปัตตานี เขต 1 72 เงิน 15  
16 โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว สพป. พัทลุง เขต 2 71.50 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดบ้านส้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 71 เงิน 17  
18 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 1 70.50 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 70 เงิน 19  
20 โรงเรียนอนุบาลระนอง สพป. ระนอง 68 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านป่าหวัง สพป. ยะลา เขต 2 67.50 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านฉลอง สพป. ภูเก็ต 67 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป. พังงา 66.50 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนวัดชยาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 66 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนวัดปะโอ สพป. สงขลา เขต 1 65 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนไอยรานุสรณ์ สพป. นราธิวาส เขต 3 64 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนเทศบาล๕ บ้านกาหยี สพป. ปัตตานี เขต 3 63 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านสระนางมโนราห์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 62 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนธีรวิทยา สพป. ยะลา เขต 3 61 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 61 ทองแดง 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน