ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 002
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสายควน สพป. สตูล 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง สพป. ระนอง 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดไทรงาม สพป. พัทลุง เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านน้ำพุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) สพป. ยะลา เขต 1 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์) สพป. สงขลา เขต 2 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนประชานิคม 2 สพป. ชุมพร เขต 1 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านกูวา สพป. นราธิวาส เขต 2 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดควนสีนวล สพป. ตรัง เขต 1 90 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านบ่อแสน สพป. พังงา 89 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 89 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด สพป. ตรัง เขต 2 88 ทอง 13  
14 โรงเรียนเกาะสิเหร่ สพป. ภูเก็ต 87 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านพรุเตย สพป. กระบี่ 86 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร สพป. สงขลา เขต 1 84 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดดอนใคร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 82.80 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านคูหา สพป. สงขลา เขต 3 82 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านห้วยมุด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 80 ทอง 19  
20 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 79 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านกาลิซา สพป. นราธิวาส เขต 3 78 เงิน 21  
22 โรงเรียนวัดแตระ (ปาลานุเคราะห์) สพป. พัทลุง เขต 2 76 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านบูดี สพป. ปัตตานี เขต 1 75 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านเยาะ สพป. ยะลา เขต 3 74 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 73 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านเขาค่าย สพป. ชุมพร เขต 2 72 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง สพป. ปัตตานี เขต 3 71 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านวังกว้าง สพป. ปัตตานี เขต 2 70 เงิน 28  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน