ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 190
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) สพป. ชุมพร เขต 1 94.72 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 94.27 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ สพป. ระนอง 91.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดบ้านใน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 82.92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านควนสตอ สพป. สตูล 80.13 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ สพป. สงขลา เขต 3 74.56 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองหมอ สพป. ตรัง เขต 2 74.07 เงิน 7  
8 โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 70.60 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 70.58 เงิน 9  
10 โรงเรียนราษฎร์นิยมวิทยา สพป. สงขลา เขต 1 69.52 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล สพป. พัทลุง เขต 1 67.26 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนเกาะสิเหร่ สพป. ภูเก็ต 64.22 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านฝาง สพป. ปัตตานี เขต 1 61.95 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 60.13 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 58.92 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 สพป. พังงา 58.42 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย สพป. สงขลา เขต 2 57.39 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 52.73 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านนาเคียน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 52.34 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ สพป. พัทลุง เขต 2 51.04 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านบางเหรียง สพป. กระบี่ 50.58 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านนาทะเล สพป. ตรัง เขต 1 50.46 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ สพป. นราธิวาส เขต 2 47.64 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านบาตูมิตรภาพที่66 สพป. นราธิวาส เขต 1 45.51 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ สพป. ยะลา เขต 1 45.05 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบ้านหลักเขต สพป. ยะลา เขต 2 44.97 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านควนลังงา สพป. ปัตตานี เขต 2 40.32 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนบ้านกาลิซา สพป. นราธิวาส เขต 3 36.22 เข้าร่วม 28  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน