ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 019
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว สพป. ชุมพร เขต 1 93.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์ สพป. ตรัง เขต 1 87.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 87.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านช่องหลาด สพป. พังงา 87.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองจูด สพป. กระบี่ 86.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสะเอะ สพป. ยะลา เขต 1 84.20 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" สพป. ภูเก็ต 83.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดประดู่หอม(สุขประชาสรรค์) สพป. พัทลุง เขต 1 83.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านประตูพลิก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 83.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป. สงขลา เขต 3 83.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคม สพป. สงขลา เขต 2 82.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง สพป. ตรัง เขต 2 82.60 ทอง 12  
14 โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 82.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 82 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านวังยวน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 82 ทอง 15  
17 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 81.60 ทอง 17  
18 โรงเรียนวัดท่าหิน สพป. สงขลา เขต 1 79.80 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองธง สพป. พัทลุง เขต 2 78.80 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านทุ่งชน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 77.60 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านปากบารา สพป. สตูล 76.80 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านเขาค่าย สพป. ชุมพร เขต 2 75.40 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านบูดี สพป. ปัตตานี เขต 1 74.60 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านกระเสาะ สพป. ปัตตานี เขต 2 73.20 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านสวนพลู สพป. นราธิวาส เขต 1 72.40 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง สพป. ยะลา เขต 3 70.40 เงิน 26  
27 โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม สพป. ระนอง 65.80 ทองแดง 27  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน