ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 185
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกือลอง สพป. ยะลา เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดหนองสมาน สพป. ตรัง เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านลางสาด สพป. ปัตตานี เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสะโต สพป. ยะลา เขต 1 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดรักขิตวัน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ สพป. ปัตตานี เขต 1 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านปะลุกา สพป. นราธิวาส เขต 2 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านเขาฝาชี สพป. ระนอง 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง สพป. นราธิวาส เขต 3 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านท่าสนุก สพป. พังงา 87 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 86 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดอัมพาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี สพป. ชุมพร เขต 1 84 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านลิกี สพป. กระบี่ 83 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านแหลมสันติ สพป. ชุมพร เขต 2 83 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านย่านซื่อมิตรภาพที่ 147 สพป. สตูล 82 ทอง 18  
19 โรงเรียนวัดยางทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 82 ทอง 18  
20 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 81 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านโต๊ะชูด สพป. ปัตตานี เขต 3 80 ทอง 21  
22 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วัดโคกโหนด) สพป. พัทลุง เขต 2 80 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านปากสระ สพป. พัทลุง เขต 1 79 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม สพป. สงขลา เขต 1 78 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านล่องควน สพป. สงขลา เขต 3 77 เงิน 25  
26 โรงเรียนฉวาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 76 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านท่ามะปราง สพป. สงขลา เขต 2 75 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านควนกองเมือง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 74 เงิน 28  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน