ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 184
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหัวหมากบน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 96.06 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านน้ำใส สพป. ปัตตานี เขต 2 95.51 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดเกาะจาก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 94.11 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 สพป. นราธิวาส เขต 2 90.87 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม สพป. ตรัง เขต 2 89.16 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเขาพระ สพป. นราธิวาส เขต 3 80.47 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเจาะตาแม สพป. ยะลา เขต 2 77.85 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดคงคา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 77.65 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านควนขัน สพป. สงขลา เขต 2 77.57 เงิน 9  
10 โรงเรียนราษฎร์นิยมวิทยา สพป. สงขลา เขต 1 77.13 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดเกษมบำรุง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72.41 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านนาข่อย สพป. ยะลา เขต 3 68.21 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต สพป. พัทลุง เขต 1 66.95 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านเขาดิน สพป. กระบี่ 66.58 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนวัดดอนยาง สพป. ชุมพร เขต 1 65.36 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านควน สพป. สตูล 63.71 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 63.60 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ สพป. ปัตตานี เขต 1 63.54 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนมัสญิดตะลุบัน สพป. ปัตตานี เขต 3 63.45 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนวัดควนวิเศษ สพป. ตรัง เขต 1 62.31 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี สพป. นราธิวาส เขต 1 62.01 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านกะหลิม สพป. ภูเก็ต 61.88 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนอนุบาลทับปุด สพป. พังงา 60.86 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วัดโคกโหนด) สพป. พัทลุง เขต 2 60.65 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านบันนังบูโย สพป. ยะลา เขต 1 60.58 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนชุมชนบ้านนาทับ สพป. สงขลา เขต 3 60.47 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านท่าฉาง สพป. ระนอง 60.36 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 60.21 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม สพป. ชุมพร เขต 2 60.12 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนวัดหนองแตน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 60.05 ทองแดง 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน