ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 181
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านน้ำใส สพป. ปัตตานี เขต 2 96.29 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท่า สพป. สงขลา เขต 3 94.48 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต สพป. ยะลา เขต 3 87.52 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเจาะตาแม สพป. ยะลา เขต 2 82.18 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบางเหรียง สพป. กระบี่ 80.63 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านท่าพง สพป. ปัตตานี เขต 1 80.62 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านกาโดะ สพป. นราธิวาส เขต 1 77.85 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. สตูล 76.41 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านแสนสุข สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75.81 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 สพป. นราธิวาส เขต 2 75.40 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านกอแนะเหนือ สพป. นราธิวาส เขต 3 74.99 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดเกาะจาก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 73.89 เงิน 12  
13 โรงเรียนอนุบาลทับปุด สพป. พังงา 73.13 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 71.24 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า สพป. พัทลุง เขต 2 71.13 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม สพป. ตรัง เขต 2 70.93 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ สพป. ตรัง เขต 1 70.66 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านปากเจา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 68.72 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล สพป. พัทลุง เขต 1 66.96 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านบันนังลูวา สพป. ยะลา เขต 1 66.94 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 66.57 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนวัดบ้านใน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 64.20 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านทวดทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 62.86 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านฉลุง สพป. สงขลา เขต 2 62.64 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านบางหิน สพป. ระนอง 62.39 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนวัดประดู่หอม สพป. สงขลา เขต 1 61.90 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านนาเส สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 60.99 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" สพป. ภูเก็ต 60.81 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม สพป. ชุมพร เขต 2 60.66 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนเทศบาล๖ บ้านบางตาหยาด สพป. ปัตตานี เขต 3 60.13 ทองแดง 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน