ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 018
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านลำทับ สพป. กระบี่ 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนท่าศาลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 83.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านไทรงาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 82.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคลองต่อ สพป. สงขลา เขต 2 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดรักขิตวัน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 81.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ สพป. ชุมพร เขต 1 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านคลองช้าง สพป. ปัตตานี เขต 2 80.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดประจิมทิศาราม สพป. พัทลุง เขต 1 80.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านบางทอง สพป. ภูเก็ต 80.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านเกาะทาก สพป. สงขลา เขต 3 80.40 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านท่าเรือ สพป. พังงา 80 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองไทร สพป. ตรัง เขต 1 80 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. สตูล 80 ทอง 11  
14 โรงเรียนวัดสว่างมนัส สพป. ชุมพร เขต 2 80 ทอง 11  
15 โรงเรียนวัดบางสวรรค์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 78.60 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านโคกแมแน สพป. นราธิวาส เขต 1 78 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านวังปริง สพป. พัทลุง เขต 2 77.80 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา สพป. ยะลา เขต 1 77.60 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดกงตาก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 77.60 เงิน 18  
20 โรงเรียนวัดน้ำรอบ(เมือง) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 77.40 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านทุ่งเค็จ สพป. ปัตตานี เขต 3 77.20 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านบือราแง สพป. นราธิวาส เขต 2 77.20 เงิน 21  
23 โรงเรียนบ้านริแง สพป. นราธิวาส เขต 3 77 เงิน 23  
24 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76.60 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านบางเป้า สพป. ตรัง เขต 2 76.40 เงิน 25  
26 โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนนครนอก) สพป. สงขลา เขต 1 76.40 เงิน 25  
27 โรงเรียนบ้านเตาปูน(ธนาคารกรุงเทพ16) สพป. ยะลา เขต 2 75.40 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านยาบี สพป. ปัตตานี เขต 1 74.80 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านยะรม สพป. ยะลา เขต 3 73.80 เงิน 29  
30 โรงเรียนอนุบาลดวงกมล สพป. ระนอง 73.60 เงิน 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน