ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 177
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทอนหาน สพป. ตรัง เขต 1 87.83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแค สพป. สงขลา เขต 3 87.83 ทอง ชนะเลิศ  
3 โรงเรียนบ้านสุเป๊ะ สพป. นราธิวาส เขต 1 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านไสยาสน์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 86.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดอัมพาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านควน สพป. สตูล 85.83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านคลองสง สพป. ชุมพร เขต 2 85.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านปากสระ สพป. พัทลุง เขต 1 85.33 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านหินผุด สพป. สงขลา เขต 2 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านกือลอง สพป. ยะลา เขต 2 84.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร สพป. ปัตตานี เขต 1 84.67 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านท่าลานทอง สพป. ชุมพร เขต 1 84.50 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านคลองดิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 84.17 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดไม้เสียบ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 84.17 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านคลองโหยน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 83.83 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 83.67 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) สพป. กระบี่ 83.17 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านบูเกะจือฆา สพป. ยะลา เขต 1 82.83 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก สพป. สงขลา เขต 1 82.33 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านบางหลาม สพป. พังงา 82 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านพรุนายขาว สพป. พัทลุง เขต 2 82 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านถนน สพป. ปัตตานี เขต 2 81.33 ทอง 22  
23 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 80.83 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านวังกะพ้อ"เพียรอนุสรณ์" สพป. ปัตตานี เขต 3 80.67 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านบาตาปาเซ สพป. นราธิวาส เขต 3 79.50 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านควนตุ้งกู สพป. ตรัง เขต 2 79.17 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านหาดจิก สพป. ระนอง 79.17 เงิน 26  
28 โรงเรียนบ้านละหาน สพป. นราธิวาส เขต 2 77 เงิน 28  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน