ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 175
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดวนาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโคกม้า สพป. สงขลา เขต 3 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเขาแดง สพป. สงขลา เขต 1 76.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านปากน้ำหลังสวน"ประชานุเคราะห์" สพป. ชุมพร เขต 2 66.66 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าสนุก สพป. พังงา 61.33 ทองแดง 5  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน