ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 017
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปลายศอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านควนต่อ สพป. กระบี่ 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง สพป. สงขลา เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดสามัคยาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านกาแย สพป. นราธิวาส เขต 3 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านควนลังงา สพป. ปัตตานี เขต 2 70 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านคอกช้าง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 70 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านทรายขาว สพป. ชุมพร เขต 1 70 เงิน 7  
10 โรงเรียนบ้านปากเหมือง สพป. พัทลุง เขต 1 70 เงิน 7  
11 โรงเรียนบ้านวังสายทอง สพป. สตูล 70 เงิน 7  
12 โรงเรียนบ้านหนองแรต สพป. ปัตตานี เขต 1 70 เงิน 7  
13 โรงเรียนวัดภูเขาทอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 70 เงิน 7  
14 โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) สพป. ตรัง เขต 1 70 เงิน 7  
15 โรงเรียนบ้านกาตอง สพป. ยะลา เขต 2 60 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านควนประกอบ สพป. พัทลุง เขต 2 60 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนบ้านคอกช้าง สพป. พังงา 60 ทองแดง 15  
18 โรงเรียนบ้านช่องเขาหมาก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 60 ทองแดง 15  
19 โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง สพป. ปัตตานี เขต 3 60 ทองแดง 15  
20 โรงเรียนบ้านบางเทา สพป. ภูเก็ต 60 ทองแดง 15  
21 โรงเรียนบ้านปากพญา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 60 ทองแดง 15  
22 โรงเรียนบ้านปูโป๊ะ สพป. นราธิวาส เขต 2 60 ทองแดง 15  
23 โรงเรียนบ้านราโมง สพป. ยะลา เขต 3 60 ทองแดง 15  
24 โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม สพป. ตรัง เขต 2 60 ทองแดง 15  
25 โรงเรียนบ้านเนินนิมิต สพป. สงขลา เขต 2 60 ทองแดง 15  
26 โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ สพป. สงขลา เขต 1 60 ทองแดง 15  
27 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน) สพป. ระนอง 60 ทองแดง 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน