ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์บาลีแปลอังกฤษ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 169
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 92.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง สพป. ชุมพร เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเนินทอง สพป. ชุมพร เขต 1 86.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสองแพรก สพป. ระนอง 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ สพป. สงขลา เขต 3 85.40 ทอง 5  
7 โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 84.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 84.80 ทอง 7  
9 โรงเรียนวัดควนสีนวล สพป. ตรัง เขต 1 84.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ สพป. ยะลา เขต 3 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ สพป. พัทลุง เขต 1 83.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 83.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านควนสระ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 82.80 ทอง 13  
14 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง สพป. ภูเก็ต 80.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต 2 80 ทอง 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน