ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 166
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ สพป. ภูเก็ต 95.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสังวาลย์วิท ๗ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 94.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบางรูป สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 94.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป. สงขลา เขต 3 94.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านงาช้าง สพป. ชุมพร เขต 1 93.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 92.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดทุ่งคา สพป. สงขลา เขต 2 91.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 89.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านคอกช้าง สพป. พังงา 87.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองหมอ สพป. ตรัง เขต 2 87.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดประสาทนิกร สพป. ชุมพร เขต 2 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดเทวดาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 85 ทอง 11  
13 โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 84.60 ทอง 13  
14 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) สพป. สงขลา เขต 1 84.40 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองจูด สพป. กระบี่ 84 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านคลองขุด สพป. สตูล 81.80 ทอง 16  
17 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 2 81.80 ทอง 16  
18 โรงเรียนวัดสมหวัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 80.80 ทอง 18  
19 โรงเรียนเมืองปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 80 ทอง 19  
20 โรงเรียนวัดธรรมาราม สพป. ตรัง เขต 1 76.20 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านบาละ สพป. ยะลา เขต 2 74.80 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านควนยวน สพป. พัทลุง เขต 2 72.60 เงิน 22  
23 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) สพป. ยะลา เขต 3 72.20 เงิน 23  
24 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ สพป. พัทลุง เขต 1 70.40 เงิน 24  
25 โรงเรียนวัดภมรคติวัน สพป. ปัตตานี เขต 2 70 เงิน 25  
26 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ สพป. ระนอง 64.80 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนราชพัฒนา สพป. นราธิวาส เขต 3 62.20 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนวัดรังสิตาวาส สพป. ยะลา เขต 1 62.20 ทองแดง 27  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน