ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 165
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 สพป. กระบี่ 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบางเหรียง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 94.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปภัมภ์ฯ สพป. ภูเก็ต 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 90.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 89.40 ทอง 5  
6 โรงเรียน ต.ช.ด.ราษฎร์พิทักษ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดควนวิเศษ สพป. ตรัง เขต 1 89 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านคอกช้าง สพป. พังงา 88.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดบุพนิมิต สพป. ปัตตานี เขต 2 88.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) สพป. ยะลา เขต 3 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านตอหลัง สพป. นราธิวาส เขต 2 87.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดหน้าเมือง สพป. สงขลา เขต 1 87.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์มิตรภาพที่ 129 สพป. ชุมพร เขต 2 87 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดไม้เรียง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 87 ทอง 13  
15 โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 87 ทอง 13  
16 โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 1 สพป. สตูล 86.40 ทอง 16  
17 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน สพป. ระนอง 86.40 ทอง 16  
18 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 86.20 ทอง 18  
19 โรงเรียนท่าศาลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 85.40 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านโคกกอ สพป. สงขลา เขต 3 85.40 ทอง 19  
21 โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ สพป. ยะลา เขต 2 85 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ สพป. ตรัง เขต 2 85 ทอง 21  
23 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ สพป. ยะลา เขต 1 84.40 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองเรือ สพป. ชุมพร เขต 1 84.40 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง สพป. สงขลา เขต 2 84.20 ทอง 25  
26 โรงเรียนวัดตันติการามฯ สพป. นราธิวาส เขต 3 83.40 ทอง 26  
27 โรงเรียนประชาวิทยรังสรรค์ สพป. นราธิวาส เขต 1 82.40 ทอง 27  
28 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 82.40 ทอง 27  
29 โรงเรียนบ้านควนยวน สพป. พัทลุง เขต 2 82.20 ทอง 29  
30 โรงเรียนชุมชนบ้านแป้น(แก้วมะแป้น) สพป. ปัตตานี เขต 3 80 ทอง 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน