ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 164
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง สพป. สงขลา เขต 2 97.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 1 สพป. สตูล 95.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 94.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) สพป. ยะลา เขต 3 94.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดบุพนิมิต สพป. ปัตตานี เขต 2 94.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านลำแก่น สพป. พังงา 92.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 91.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150) สพป. พัทลุง เขต 2 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านงาช้าง สพป. ชุมพร เขต 1 90.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน สพป. ระนอง 89.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ สพป. ยะลา เขต 1 88.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก สพป. สงขลา เขต 1 88.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ สพป. ตรัง เขต 2 87.80 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านบางรูป สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 87.80 ทอง 13  
15 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 87.80 ทอง 13  
16 โรงเรียนสะบ้าย้อย สพป. สงขลา เขต 3 86 ทอง 16  
17 โรงเรียนสังข์ทองวิทยา สพป. กระบี่ 82.80 ทอง 17  
18 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งคล้า (บุญเพชรประชานุสรณ์) สพป. ปัตตานี เขต 3 82.60 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านบากง สพป. นราธิวาส เขต 1 82.40 ทอง 19  
20 โรงเรียนท่าศาลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 82.20 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านตอหลัง สพป. นราธิวาส เขต 2 82 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 81.80 ทอง 22  
23 โรงเรียนวัดบางน้ำจืด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81.60 ทอง 23  
24 โรงเรียนวัดควนเถียะ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 81.40 ทอง 24  
25 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 81.20 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านตังกาเด็ง สพป. ยะลา เขต 2 81 ทอง 26  
27 โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย สพป. ชุมพร เขต 2 80.80 ทอง 27  
28 โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 80.60 ทอง 28  
29 โรงเรียนบูรณะรำลึก สพป. ตรัง เขต 1 80.40 ทอง 29  
30 โรงเรียนวัดร่อน สพป. นราธิวาส เขต 3 80 ทอง 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน