ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 162
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านพังเหา สพป. ชุมพร เขต 2 92.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ สพป. ปัตตานี เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองดิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ สพป. ยะลา เขต 1 91.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยเต่า สพป. สงขลา เขต 3 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านวังสำราญ สพป. ยะลา เขต 2 90.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดเขา (วันครู 2501) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 90.67 ทอง 6  
8 โรงเรียนสมบูรณ์ประชาสรรค์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 90.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านช่องไม้ดำ สพป. กระบี่ 89.67 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร สพป. สงขลา เขต 2 88.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านเปาะเจ๊ะเต็ง สพป. นราธิวาส เขต 2 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดหนองสมาน สพป. ตรัง เขต 1 87.67 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านนิบง สพป. นราธิวาส เขต 3 86 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดเขาป้าเจ้ สพป. พัทลุง เขต 1 85.33 ทอง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน สพป. ระนอง 85.33 ทอง 14  
16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จ.สตูล สพป. สตูล 85 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 85 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านคลองรอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84.67 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านหัวหมากล่าง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 84.67 ทอง 18  
20 โรงเรียนราชเวชพิศาล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 84.67 ทอง 18  
21 โรงเรียนบ้านร้านตัดผม สพป. ชุมพร เขต 1 84.33 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านต้นปรง สพป. ตรัง เขต 2 84 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านราวอ สพป. ปัตตานี เขต 1 84 ทอง 22  
24 โรงเรียนวัดชนาธิการาม สพป. พังงา 83 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านเชิงทะเล (ตันติวิท) สพป. ภูเก็ต 82.67 ทอง 25  
26 โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร สพป. สงขลา เขต 1 79.33 เงิน 26  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน