ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 016
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง สพป. สงขลา เขต 3 95.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม สพป. ชุมพร เขต 2 93.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านฉลุง สพป. สงขลา เขต 2 91.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวิเชียรชม สพป. สงขลา เขต 1 89.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนบูรณะรำลึก สพป. ตรัง เขต 1 86.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านกะหลิม สพป. ภูเก็ต 84.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโคก สพป. นราธิวาส เขต 3 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนนานาชาติกระบี่ สพป. กระบี่ 82.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านดาหลำ สพป. สตูล 82.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา สพป. ตรัง เขต 2 79.60 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร) สพป. พัทลุง เขต 1 79.40 เงิน 12  
13 โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 79.20 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านตะบิงติงงีสามัคคี สพป. ยะลา เขต 2 78.80 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านควนประกอบ สพป. พัทลุง เขต 2 78.40 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านบ่อพระ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 77.60 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. ปัตตานี เขต 2 77.20 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดดอนตรอ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 76.40 เงิน 18  
19 โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 76.20 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านช่องแมว สพป. ปัตตานี เขต 3 75.80 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503) สพป. ยะลา เขต 3 74.60 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านเตราะหัก สพป. ปัตตานี เขต 1 74.20 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านลาเมาะฮีเล สพป. นราธิวาส เขต 1 73.60 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านปลายทอน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 72.60 เงิน 24  
25 โรงเรียนอนุบาลดวงกมล สพป. ระนอง 72.40 เงิน 25  
26 โรงเรียนเทศบาล ๕ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 71.20 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านบางคลี สพป. พังงา 69.40 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านยะลา สพป. ยะลา เขต 1 69.40 ทองแดง 27  
29 โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 62 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านหัวคลอง สพป. นราธิวาส เขต 2 61.40 ทองแดง 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน