ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 156
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 96.30 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเกาะเปาะ สพป. ปัตตานี เขต 1 95.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 94.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง สพป. นราธิวาส เขต 2 94.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธาราม สพป. ชุมพร เขต 2 93.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสำนักใหม่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 92.30 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองหมอ สพป. ตรัง เขต 2 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาปง สพป. กระบี่ 91.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านบาตูมิตรภาพที่66 สพป. นราธิวาส เขต 1 91.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านนกงาง สพป. ระนอง 91 ทอง 10  
11 โรงเรียนพัฒนศึกษา สพป. สงขลา เขต 2 90.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์) สพป. พัทลุง เขต 2 90.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านจะเฆ่ สพป. ปัตตานี เขต 3 89.60 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านกระเสาะ สพป. ปัตตานี เขต 2 89.50 ทอง 14  
15 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง สพป. ภูเก็ต 88.10 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป. สงขลา เขต 3 88.10 ทอง 15  
17 โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 86.10 ทอง 17  
18 โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ สพป. ตรัง เขต 1 86.10 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านสายควน สพป. สตูล 86 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านหินลาด สพป. พังงา 85.30 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านบางรูป สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 85 ทอง 21  
22 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 84.10 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ สพป. ยะลา เขต 1 84 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง สพป. ยะลา เขต 2 83.30 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 80.20 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78.90 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านโคก สพป. นราธิวาส เขต 3 78.80 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านสะพลี (บางกอกโพสต์ศึกษา) สพป. ชุมพร เขต 1 78.70 เงิน 28  
29 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) สพป. สงขลา เขต 1 78.10 เงิน 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน