ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 155
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 96.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 95.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านซีเยาะ สพป. ยะลา เขต 2 95.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ สพป. ยะลา เขต 1 94.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านกุนุงจนอง) สพป. ยะลา เขต 3 92.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนทุ่งรวงทอง สพป. ตรัง เขต 1 92.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป. พังงา 92.60 ทอง 6  
8 โรงเรียนสายเพชรศึกษา สพป. สตูล 91.70 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 90.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านพอเหมาะ สพป. ปัตตานี เขต 3 90.40 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านตือมายู สพป. นราธิวาส เขต 2 90.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 90 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต สพป. พัทลุง เขต 1 90 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านบือแรง สพป. นราธิวาส เขต 1 89.80 ทอง 14  
15 โรงเรียนวิเศษกาญจน์ สพป. ตรัง เขต 2 89 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดรัตนวราราม สพป. สงขลา เขต 2 88.80 ทอง 16  
17 โรงเรียนอนุบาลระแงะ สพป. นราธิวาส เขต 3 88.70 ทอง 17  
18 โรงเรียนวัดสามพัน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 88 ทอง 18  
19 โรงเรียนวัดหนองบัว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 87.80 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านบางเหียน สพป. กระบี่ 87.60 ทอง 20  
21 โรงเรียนวัดน้ำตก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 86.80 ทอง 21  
22 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป. สงขลา เขต 3 86.60 ทอง 22  
23 โรงเรียนอนุบาลระนอง สพป. ระนอง 86.60 ทอง 22  
24 โรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์) สพป. พัทลุง เขต 2 86.20 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านบางคู สพป. ภูเก็ต 85.40 ทอง 25  
26 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) สพป. ชุมพร เขต 1 83.80 ทอง 26  
27 โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83.40 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านป่าบอน สพป. ปัตตานี เขต 2 82.40 ทอง 28  
29 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา สพป. สงขลา เขต 1 82 ทอง 29  
30 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน สพป. ชุมพร เขต 2 81.60 ทอง 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน