ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 154
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 95.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 95.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาเหนือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 94.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดดิตถาราม สพป. พังงา 93.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบาโงสะโต สพป. นราธิวาส เขต 3 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านซีเยาะ สพป. ยะลา เขต 2 91.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 91.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านวังช้าง สพป. ชุมพร เขต 1 91.20 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านต้นทุเรียน สพป. ปัตตานี เขต 2 91 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต สพป. ยะลา เขต 3 90.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน สพป. ระนอง 90.20 ทอง 10  
12 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 90.20 ทอง 10  
13 โรงเรียนทุ่งยาววิทยา สพป. ตรัง เขต 1 90 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านกูแบอีแก สพป. นราธิวาส เขต 2 89.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนมุสลิมศึกษา สพป. สตูล 89.20 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านบางเหียน สพป. กระบี่ 89 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดท่าหิน สพป. สงขลา เขต 1 89 ทอง 16  
18 โรงเรียนวัดบ้านใน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 88.60 ทอง 18  
19 โรงเรียนอนุบาลวัดใหม่ไทยเจริญ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 88.20 ทอง 19  
20 โรงเรียนวัดเทพชุมนุม สพป. สงขลา เขต 2 88 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านบน สพป. ปัตตานี เขต 3 87.60 ทอง 21  
22 โรงเรียนวัดบ้านส้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 87.60 ทอง 21  
23 โรงเรียนวิเศษกาญจน์ สพป. ตรัง เขต 2 87.60 ทอง 21  
24 โรงเรียนบ้านน้ำราด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 87.20 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ สพป. ชุมพร เขต 2 85.60 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์ สพป. พัทลุง เขต 2 78.60 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านบากง สพป. นราธิวาส เขต 1 78.40 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี สพป. พัทลุง เขต 1 77.60 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านกือแล สพป. ยะลา เขต 1 77.40 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" สพป. ภูเก็ต 76.20 เงิน 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน